la-Romania.ro     


Fondat 2011     |                     Site dedicat informarii romanilor.                   |     


Acasa  |  Social  |  Politic  |  Economic  |  Legislatie  Sanatate  |  Medicina  |  Sport  |  Divertisment  |  Anunturi  |  Utile  |  Forum  |  Mall  |  Contact

Ordinul Nr.588 din 27.02.2015 privind regimul de depunere a cererilor de plată/cererilor de rambursare de către beneficiarii POSDRU, pentru accelerarea absorbției de fonduri, în vederea evitării dezangajării automate a fondurilor alocate României

Monitorul Oficial nr. 151 din 02 martie 2015

 

ACT EMIS DE: Ministerul Fondurilor Europene

În baza Hotărârii Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituțional de coordonare și de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările și completările ulterioare, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009

privind gestionarea financiară a instrumentelor și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile

Hotărârii Guvernului nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare, și ale Programului operațional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane“ aprobat prin Decizia Comisiei nr. 5.811 din 22 noiembrie 2007,

în temeiul

art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul fondurilor europene emite prezentul ordin.

Articolul 1

(1) Pentru proiectele a căror implementare s-a finalizat până la data de 23 februarie 2015 inclusiv, beneficiarii POSDRU pot depune, până la data de 31 martie 2015, cereri de plată, în conformitate cu mecanismul cererii de plată, indiferent de valoare, care să conțină facturile pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/execuția lucrărilor recepționate, facturile de avans în conformitate cu clauzele prevăzute în contractele de achiziție aferente proiectelor implementate, statele privind plata salariilor, statele/centralizatoarele pentru acordarea burselor, subvențiilor și premiilor, dacă acestea au fost angajate în perioada de implementare a proiectului, cu încadrarea în ultimul buget aprobat.

(2) Cererile de rambursare aferente cererilor de plată menționate la alin. (1) vor fi depuse în termenul menționat la art. 175 alin. (16) și (161) din

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor

structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări prin

Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare (maximum 10 zile lucrătoare de la data încasării de către beneficiar a sumelor virate de către DG AMPOSDRU, dar nu mai târziu de data-limită stabilită prin instrucțiuni emise de Ministerul Fondurilor Europene, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice).

Articolul 2

Pentru proiectele a căror implementare s-a finalizat până la data de 23 februarie 2015 inclusiv, beneficiarii POSDRU vor depune, până la data de 31 martie 2015, toate cererile de rambursare aferente cheltuielilor efectuate, inclusiv cererile finale, dacă nu au fost depuse anterior, cu condiția ca aceste cheltuieli să fi fost angajate în perioada de implementare a proiectului, cu încadrarea în ultimul buget aprobat. Beneficiarii care au depus deja cererea de rambursare finală, însă mai au cheltuieli efectuate aferente proiectului, le pot solicita la rambursare până la data de 31 martie 2015.

Articolul 3

Beneficiarii care nu se vor încadra în termenele prevăzute la art. 1 și 2 pentru depunerea cererilor de plată/rambursare vor suporta cheltuielile aferente proiectului din resurse proprii.

Articolul 4

Pentru proiectele a căror implementare se va finaliza după data de 23 februarie 2015 nu se vor aplica prevederile prezentului ordin, termenele de depunere ale cererilor de plată/rambursare aplicabile fiind cele prevăzute în contractele semnate și/sau în instrucțiunile emise de către DG AMPOSDRU.

Articolul 5

Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale nr. 2.330/2012 pentru aprobarea Deciziei nr. 10/2012 privind modificările contractuale aferente rambursării cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor care se află în implementare finanțate prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 637 din 7 septembrie 2012, cu modificările ulterioare, se abrogă.

Articolul 6

Ministerul Fondurilor Europene, prin Direcția generală Autoritatea de management pentru Programul operațional sectorial pentru Dezvoltarea resurselor umane și organismele intermediare pentru Programul operațional sectorial Dezvoltarea resurselor umane vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Articolul 7

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți legislative, abonează-te gratuit la Newsletter trimițând site-ul / domeniul de care ești interesat(ă) și adresa ta de e-mail la office@la-romania.ro.

 


laAnunt.ro |eMedic.ro     |     LaMedic.ro     |     laExecutareSilita.ro     |     laHotel.ro     |     laZiar.ro     |     la-Facultate.ro     |     la-Firma.ro     |     la-Mall.ro     |     la-Masa.ro     |     la-Televizor.ro     |     Spune-ti parerea.ro

la-AlbaIulia.ro     |     la-Alexandria.ro     |     la-Arad.ro     |     la-Bacau.ro     |     la-BaiaMare.ro     |     la-Balti.ro     |     la-Barlad.ro | la-Bistrita.ro     |     la-Botosani.ro     |     la-Braila.ro     |     la-Brasov.ro     |     la-Bucuresti.ro     |     la-Buzau.ro     |     la-Calarasi.ro     |     la-Chisinau.ro     |     la-ClujNapoca.ro     |     la-Constanta.ro     |     la-Craiova.ro     |     la-Deva.ro     |     la-DrobetaTurnuSeverin.ro     |     la-Focsani.ro     |     la-Galati.ro     |     la-Giurgiu.ro     |     la-Hunedoara.ro|la-Iasi.ro     |     la-Medias.ro |la-MiercureaCiuc.ro     |     la-Onesti.ro | la-Oradea.ro     |     la-PiatraNeamt.ro     |     la-Pitesti.ro     |     la-Ploiesti.ro     |     la-RamnicuSarat.ro|la-RamnicuValcea.ro     |     la-Resita.ro     |     la-Roman.ro | la-SatuMare.ro     |     la-SfantuGheorghe.ro     |     la-Sibiu.ro     |     la-Slatina.ro     |     la-Slobozia.ro     |     la-Suceava.ro     |     la-Targoviste.ro     |     la-TarguJiu.ro     |     la-TarguMures.ro     |     la-Timisoara.ro     |     la-Tulcea.ro     |     la-Turda.ro | la-Vaslui.ro     |     la-Zalau.ro

eSante.ro     |     Journaux.ro     |     laTele.ro     |     Magasins.ro     |     Medecin.ro     |     Universites.ro

©2015