la-Romania.ro     


Fondat 2011     |                     Site dedicat informarii romanilor.                   |     


Acasa  |  Social  |  Politic  |  Economic  |  Legislatie  Sanatate  |  Medicina  |  Sport  |  Divertisment  |  Anunturi  |  Utile  |  Forum  |  Mall  |  Contact

ORDIN nr. 782 din 20 august 2014 privind modificarea Ordinului ministrului delegat pentru întreprinderi mici și mijlocii, mediul de afaceri și turism nr. 473/2014 privind aprobarea procedurilor de implementare a Programului de dezvoltare și modernizare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață, a Programului pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale în rândul tinerilor și facilitarea accesului la finanțare - START, a Programului național multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii, a Programului național multianual pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului și a Programului național multianual de înființare și dezvoltare de incubatoare tehnologice și de afaceri

MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 27 august 2014

 

EMITENT: DEPARTAMENTUL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ȘI MIJLOCII, MEDIUL DE AFACERI ȘI TURISM

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 25^1 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 430/2013 privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Mediul de Afaceri și Turism, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul delegat pentru întreprinderi mici și mijlocii, mediul de afaceri și turism emite următorul ordin:

ART. I
Ordinul ministrului delegat pentru întreprinderi mici și mijlocii, mediul de afaceri și turism nr. 473/2014 privind aprobarea procedurilor de implementare a Programului de dezvoltare și modernizare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață, a Programului pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale în rândul tinerilor și facilitarea accesului la finanțare - START, a Programului național multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii, a Programului național multianual pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului și a Programului național multianual de înființare și dezvoltare de incubatoare tehnologice și de afaceri, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138 și 138 bis din 25 februarie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

 

1. La Procedura de implementare a Programului de dezvoltare și modernizare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață, la punctul 9, subpunctele 9.4 și 9.5 vor avea următorul cuprins:
"9.4. Beneficiarii sunt obligați să efectueze activitățile pentru care au solicitat finanțare și să depună cererea-tip de eliberare AFN la OTIMMC, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data semnării contractului de finanțare de către beneficiar, dar nu mai târziu de 1 noiembrie 2014. Nerespectarea termenului de 30 de zile lucrătoare menționat mai sus atrage decăderea solicitantului din dreptul de a beneficia de prevederile prezentului program. OTIMMC - UMCR va efectua vizite de certificare a cheltuielilor. În situația neefectuării cheltuielilor sau în cazul în care cheltuielile nu corespund cu elementele de cost aprobate prin notificarea inițială ori nu sunt noi și puse în funcțiune, beneficiarul este respins de la finanțare.
Termenul de 30 de zile lucrătoare se poate prelungi o singură dată, numai la solicitarea beneficiarului, urmată de propunerea UPSEC OTIMMC și cu acordul Direcției implementare programe pentru întreprinderi mici și mijlocii din cadrul Departamentului pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri și Turism pentru situații excepționale (de exemplu, întârzieri la transportul sau livrarea echipamentelor din motive independente de beneficiarul AFN), prin depunerea de către aplicant a unei cereri de prelungire cu cel puțin 10 zile calendaristice înaintea expirării termenului prevăzut în contract.
9.5. Durata prelungirii termenului prevăzut la pct. 9.4 nu poate depăși termenul-limită de efectuare a cheltuielilor, adică 1 noiembrie 2014.
Solicitările pentru prelungirea termenului de depunere a cererii-tip de eliberare, aprobate cu termen-limită până cel târziu 1 septembrie 2014, se prelungesc automat până la data de 1 noiembrie 2014, fără îndeplinirea altor formalități de către solicitanți."

2. La Procedura de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale în rândul tinerilor și facilitarea accesului la finanțare - START, la punctul 6, subpunctele 6.10, 6.11 și 6.17 vor avea următorul cuprins:
"6.10. (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii Scrisorii de acceptare de principiu pentru finanțare în limita bugetului, beneficiarii vor semna la sediul OTIMMC Contractul de finanțare (anexa nr. 9 la prezenta procedură). Pentru întocmirea contractelor de finanțare, beneficiarii trebuie să prezinte dovezi certe privind capacitatea de cofinanțare a proiectului, respectiv prezentarea de: scrisoare de confort (angajantă)/extras de cont care să demonstreze că beneficiarul dispune de suma necesară cofinanțării/contract/linie de credit, emise de o instituție financiară bancară din România, și care vor acoperi cel puțin valoarea finanțării proprii a proiectului, respectiv procentul de cofinanțare din cheltuielile eligibile. Dovada capacității de finanțare/cofinanțare a proiectului va fi prezentată la sediul OTIMMC la momentul semnării contractului de finanțare de către părți.
(2) În maximum 60 de zile lucrătoare de la semnarea contractului, beneficiarul este obligat să efectueze cheltuielile și să depună documentația de decont la sediul OTIMMC. OTIMMC - UMCR va efectua vizite de certificare a cheltuielilor. În situația neefectuării cheltuielilor sau în cazul în care cheltuielile nu corespund cu elementele de cost aprobate prin notificarea inițială ori nu sunt noi și puse în funcțiune, beneficiarul este respins de la finanțare.
6.11. Termenul de 60 de zile se poate prelungi doar cu acordul DIMMMAT-DIPIMM la propunerea OTIMMC pentru situații excepționale (de exemplu, întârzieri la transportul sau livrarea echipamentelor din motive independente de beneficiarul AFN). Prelungirea se acordă o singură dată, pe baza unei cereri depuse de către solicitant la sediul OTIMMC cu cel puțin 10 zile înainte de expirarea termenului-limită de depunere a decontului, fără a depăși termenul-limită de 28 noiembrie 2014.
.........................................................................
6.17. După efectuarea cheltuielilor aprobate, beneficiarul va prezenta OTIMMC formularul de decont (anexa nr. 12), în vederea aprobării de către UPSEC și UMCR din cadrul OTIMMC, și facturile fiscale originale. Pentru plățile efectuate în valută, conversia se face utilizându-se cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a procedurii de implementare a programului. Termenul maxim de depunere a formularului de decont (anexa nr. 12) este 28 noiembrie 2014."

3. La Procedura de implementare a Programului național multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii, la punctul 8, subpunctul 8.3 va avea următorul cuprins:
"8.3. Beneficiarii sunt obligați să efectueze activitățile pentru care au solicitat finanțare și să depună cererea-tip de eliberare AFN la OTIMMC, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data semnării contractului de finanțare de către beneficiar, dar nu mai târziu de 1 noiembrie 2014. Nerespectarea termenului de 30 de zile lucrătoare menționat mai sus atrage decăderea solicitantului din dreptul de a beneficia de prevederile prezentului program. OTIMMC-UMCR va efectua vizite de certificare a cheltuielilor. În situația neefectuării cheltuielilor sau în cazul în care cheltuielile nu corespund cu elementele de cost aprobate prin notificarea inițială ori nu sunt noi și puse în funcțiune, beneficiarul este respins de la finanțare.
Termenul de 30 de zile lucrătoare se poate prelungi o singură dată, numai la solicitarea beneficiarului, urmată de propunerea UPSEC OTIMMC și cu acordul Direcției implementare programe pentru întreprinderi mici și mijlocii din cadrul Departamentului pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri și Turism pentru situații excepționale (de exemplu, întârzieri la transportul sau livrarea echipamentelor din motive independente de beneficiarul AFN), prin depunerea de către aplicant a unei cereri de prelungire cu cel puțin 10 zile calendaristice înaintea expirării termenului prevăzut în contract. Durata prelungirii termenului inițial de 30 de zile nu poate depăși data-limită de efectuare a cheltuielilor, adică 1 noiembrie 2014."

ART. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul delegat
pentru întreprinderi mici și mijlocii,
mediul de afaceri și turism,
Florin Nicolae Jianu

București, 20 august 2014.
Nr. 782.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți legislative, abonează-te gratuit la Newsletter trimițând site-ul / domeniul de care ești interesat(ă) și adresa ta de e-mail la office@la-romania.ro.

 


laAnunt.ro |eMedic.ro     |     LaMedic.ro     |     laExecutareSilita.ro     |     laHotel.ro     |     laZiar.ro     |     la-Facultate.ro     |     la-Firma.ro     |     la-Mall.ro     |     la-Masa.ro     |     la-Televizor.ro     |     Spune-ti parerea.ro

la-AlbaIulia.ro     |     la-Alexandria.ro     |     la-Arad.ro     |     la-Bacau.ro     |     la-BaiaMare.ro     |     la-Balti.ro     |     la-Barlad.ro | la-Bistrita.ro     |     la-Botosani.ro     |     la-Braila.ro     |     la-Brasov.ro     |     la-Bucuresti.ro     |     la-Buzau.ro     |     la-Calarasi.ro     |     la-Chisinau.ro     |     la-ClujNapoca.ro     |     la-Constanta.ro     |     la-Craiova.ro     |     la-Deva.ro     |     la-DrobetaTurnuSeverin.ro     |     la-Focsani.ro     |     la-Galati.ro     |     la-Giurgiu.ro     |     la-Hunedoara.ro|la-Iasi.ro     |     la-Medias.ro |la-MiercureaCiuc.ro     |     la-Onesti.ro | la-Oradea.ro     |     la-PiatraNeamt.ro     |     la-Pitesti.ro     |     la-Ploiesti.ro     |     la-RamnicuSarat.ro|la-RamnicuValcea.ro     |     la-Resita.ro     |     la-Roman.ro | la-SatuMare.ro     |     la-SfantuGheorghe.ro     |     la-Sibiu.ro     |     la-Slatina.ro     |     la-Slobozia.ro     |     la-Suceava.ro     |     la-Targoviste.ro     |     la-TarguJiu.ro     |     la-TarguMures.ro     |     la-Timisoara.ro     |     la-Tulcea.ro     |     la-Turda.ro | la-Vaslui.ro     |     la-Zalau.ro

eSante.ro     |     Journaux.ro     |     laTele.ro     |     Magasins.ro     |     Medecin.ro     |     Universites.ro

©2014