la-Romania.ro     


Fondat 2011     |                     Site dedicat informarii romanilor.                   |     


Acasa  |  Social  |  Politic  |  Economic  |  Legislatie  Sanatate  |  Medicina  |  Sport  |  Divertisment  |  Anunturi  |  Utile  |  Forum  |  Mall  |  Contact

ORDIN nr. 4.542 din 8 septembrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea și funcționarea învățământului terțiar nonuniversitar, organizat la nivelul colegiilor din cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate, în anul școlar 2014-2015

MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 9 septembrie 2014

 

EMITENT: MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

În conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul educației naționale și ministrul delegat pentru învățământul superior, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică emit prezentul ordin.

ART. 1
Se aprobă Metodologia-cadru privind organizarea și funcționarea învățământului terțiar nonuniversitar, organizat la nivelul colegiilor din cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate, în anul școlar 2014-2015, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 2
Direcția generală învățământ superior, Direcția generală educație și învățare pe tot parcursul vieții, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, Autoritatea Națională pentru Calificări și instituțiile de învățământ superior duc la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.
ART. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației naționale,
Remus Pricopie

p. Ministrul delegat pentru
învățământul superior,
cercetare științifică și
dezvoltare tehnologică,
Tudor Prisecaru,
secretar de stat

București, 8 septembrie 2014.
Nr. 4.542.


ANEXĂ

METODOLOGIE-CADRU
privind organizarea și funcționarea
învățământului terțiar nonuniversitar, organizat la nivelul
colegiilor din cadrul instituțiilor de învățământ
superior acreditate, în anul școlar 2014-2015

CAP. I
Dispoziții generale

ART. 1
(1) Prezenta metodologie reglementează organizarea și funcționarea, în anul școlar 2014-2015, a nivelului de învățământ terțiar nonuniversitar ce se poate organiza de către instituțiile de învățământ superior acreditate în cadrul unor structuri fără personalitate juridică, denumite colegii, înființate în condițiile legii în acest scop.
(2) Colegiul este condus de un director.
ART. 2
(1) Conform prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, nivelul de învățământul terțiar nonuniversitar se organizează pentru absolvenții de liceu.
(2) Instituțiile de învățământ superior acreditate care organizează învățământ terțiar nonuniversitar în cadrul colegiilor elaborează o metodologie proprie ce vizează organizarea și funcționarea acestui învățământ.
ART. 3
(1) Instituțiile de învățământ superior acreditate oferă, în cadrul colegiilor, cursuri de învățământ de nivel terțiar nonuniversitar autorizate în condițiile legii.
(2) Inițiativa înființării nivelului de învățământ terțiar nonuniversitar se realizează prin hotărârea Senatului instituției de învățământ superior acreditate, la propunerea Consiliului de administrație.
(3) Sediul, resursa umană și resursele materiale se aprobă conform prevederilor legale în vigoare.

CAP. II
Organizarea și funcționarea

ART. 4
(1) Învățământul terțiar nonuniversitar se organizează la forma cu frecvență pentru calificările profesionale/ocupațiile corespunzătoare nivelului de calificare 5, conform Cadrului Național al Calificărilor (CNC), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 918/2013.
(2) Calificările profesionale/ocupațiile corespunzătoare nivelului de calificare sunt conforme celor menționate în Registrul Național al Calificărilor - RNC, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Până la aprobarea RNC se utilizează nomenclatoarele calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învățământul preuniversitar.
(3) Învățământul terțiar nonuniversitar organizat în cadrul colegiilor are o durată de 1-3 ani, în funcție de complexitatea calificării și de numărul de credite dobândite, și se derulează pe baza Standardelor de Pregătire Profesională (SPP) aprobate de către Ministerul Educației Naționale pentru calificările respective.

 

ART. 5
Învățământul terțiar nonuniversitar poate fi organizat în colegii, conform prezentei metodologii-cadru, numai în domeniile și calificările pentru care instituțiile de învățământ superior care le organizează au programe de studii universitare de licență acreditateaautorizate ( nivel 6 CNC).
ART. 6
(1) Pentru anul școlar 2014-2015, instituțiile de învățământ superior de stat acreditate pot proceda, în condițiile legii, la organizarea de colegii în cadrul cărora se desfășoară nivelul de învățământ terțiar nonuniversitar care se finanțează integral de către solicitanți.
(2) Taxele de admitere la colegiu se stabilesc la propunerea Consiliului de administrație din instituția de învățământ superior acreditată și se aprobă prin hotărâre a Senatului.
(3) Candidații admiși încheie un contract de școlarizare cu instituția de învățământ superior acreditată.
(4) Taxa corespunzătoare școlarizării se aprobă de către Senatul universității, la propunerea Consiliului de administrație, și se afișează odată cu planul de școlarizare.
ART. 7
Instituțiile de învățământ superior acreditate înaintează, în condițiile legii, Ministerului Educației Naționale lista calificărilor ce se propun a fi școlarizate în cadrul colegiilor în anul școlar 2014-2015, însoțită de planul de școlarizare, cuprinzând calificările/ocupațiile profesionale și numărul de locuri pentru fiecare domeniu, până la data de 20 octombrie 2014, în vederea aprobării prin ordin al ministrului educației naționale.

CAP. III
Admiterea

ART. 8
(1) Fiecare instituție de învățământ superior acreditată care organizează învățământ terțiar nonuniversitar, prin intermediul colegiilor, elaborează o metodologie proprie de admitere, conform prevederilor Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.346/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de admitere în învățământul postliceal.
(2) Metodologia proprie pentru admitere este elaborată de către colegiu, este avizată de Consiliul de administrație și este aprobată prin hotărârea Senatului universității.

CAP. IV
Finalizarea studiilor. Evaluarea și certificarea rezultatelor învățării

ART. 9
Finalizarea studiilor, respectiv evaluarea și certificarea rezultatelor învățării în colegiile din cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate se realizează în conformitate cu prevederile ordinului ministrului educației naționale privind aprobarea metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal.

CAP. V
Dispoziții finale

ART. 10
Instituțiile de învățământ superior acreditate întreprind măsurile legale necesare pentru organizarea colegiilor la data intrării în vigoare a prezentei metodologii-cadru.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți legislative, abonează-te gratuit la Newsletter trimițând site-ul / domeniul de care ești interesat(ă) și adresa ta de e-mail la office@la-romania.ro.

 


laAnunt.ro |eMedic.ro     |     LaMedic.ro     |     laExecutareSilita.ro     |     laHotel.ro     |     laZiar.ro     |     la-Facultate.ro     |     la-Firma.ro     |     la-Mall.ro     |     la-Masa.ro     |     la-Televizor.ro     |     Spune-ti parerea.ro

la-AlbaIulia.ro     |     la-Alexandria.ro     |     la-Arad.ro     |     la-Bacau.ro     |     la-BaiaMare.ro     |     la-Balti.ro     |     la-Barlad.ro | la-Bistrita.ro     |     la-Botosani.ro     |     la-Braila.ro     |     la-Brasov.ro     |     la-Bucuresti.ro     |     la-Buzau.ro     |     la-Calarasi.ro     |     la-Chisinau.ro     |     la-ClujNapoca.ro     |     la-Constanta.ro     |     la-Craiova.ro     |     la-Deva.ro     |     la-DrobetaTurnuSeverin.ro     |     la-Focsani.ro     |     la-Galati.ro     |     la-Giurgiu.ro     |     la-Hunedoara.ro|la-Iasi.ro     |     la-Medias.ro |la-MiercureaCiuc.ro     |     la-Onesti.ro | la-Oradea.ro     |     la-PiatraNeamt.ro     |     la-Pitesti.ro     |     la-Ploiesti.ro     |     la-RamnicuSarat.ro|la-RamnicuValcea.ro     |     la-Resita.ro     |     la-Roman.ro | la-SatuMare.ro     |     la-SfantuGheorghe.ro     |     la-Sibiu.ro     |     la-Slatina.ro     |     la-Slobozia.ro     |     la-Suceava.ro     |     la-Targoviste.ro     |     la-TarguJiu.ro     |     la-TarguMures.ro     |     la-Timisoara.ro     |     la-Tulcea.ro     |     la-Turda.ro | la-Vaslui.ro     |     la-Zalau.ro

eSante.ro     |     Journaux.ro     |     laTele.ro     |     Magasins.ro     |     Medecin.ro     |     Universites.ro

©2014