la-Romania.ro     


Fondat 2011     |                     Site dedicat informarii romanilor.                   |     


Acasa  |  Social  |  Politic  |  Economic  |  Legislatie  Sanatate  |  Medicina  |  Sport  |  Divertisment  |  Anunturi  |  Utile  |  Forum  |  Mall  |  Contact

ORDIN 141 / 2014 privind evidența permiselor de conducere reținute și a sancțiunilor aplicate conducătorilor de autovehicule sau tramvaie

Monitorul Oficial nr. 683 din 18/09/2014

 

Emis de Ministerul Afacerilor Interne

Având în vedere prevederile Legii nr. 238/2009 privind reglementarea prelucrării datelor cu caracter personal de către structurile/unitățile Ministerului Afacerilor Interne în activitățile de prevenire, cercetare și combatere a infracțiunilor, precum și de menținere și asigurare a ordinii publice, republicată,

    în temeiul art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,

    viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:

    ART. 1

    (1) Evidența permiselor de conducere reținute și a sancțiunilor aplicate conducătorilor de autovehicule sau tramvaie, în condițiile stabilite de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare ordonanța de urgență, se ține de către poliția rutieră din cadrul Poliției Române, prin intermediul unei aplicații informatice.

    (2) Inspectoratul General al Poliției Române este abilitat să efectueze prelucrări de date cu caracter personal și este desemnat ca operator de date cu caracter personal pentru evidența permiselor de conducere reținute și a sancțiunilor aplicate conducătorilor de autovehicule sau tramvaie, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.

    ART. 2

    (1) Mențiunile privind permisele de conducere reținute și sancțiunile aplicate se introduc, se modifică sau se șterg în/din aplicația informatică de către structurile de poliție autostrăzi, Brigada Rutieră sau serviciul rutier competent, denumite în continuare poliția rutieră competentă.

    (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), mențiunile privind permisele de conducere reținute și sancțiunile aplicate de ofițerii și agenții de poliție rutieră din cadrul Direcției Rutiere, precum și cele aplicate prin recunoașterea unor sancțiuni dispuse împotriva titularilor permiselor de conducere eliberate de autoritatea română competentă, pentru abateri de la regimul rutier săvârșite în afara României, se introduc, se modifică sau se șterg în/din aplicația informatică de către Direcția Rutieră.

    (3) Introducerea mențiunilor în aplicația informatică se realizează de personalul desemnat în acest scop prin dispoziție a șefului structurilor de poliție prevăzute la alin. (1) și (2).

    (4) Mențiunile privind permisele de conducere reținute se introduc în aplicația informatică în baza rapoartelor de reținere întocmite de către agenții constatatori sau a referatului cu propunerea corespunzătoare, în cazul permiselor de conducere eliberate de autoritatea română competentă reținute în afara teritoriului României.

    ART. 3

    (1) Procesele-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor, încheiate de ofițerii și agenții de poliție rutieră din cadrul Poliției Române, prin care au fost aplicate sancțiuni contravenționale complementare, se transmit cel mai târziu în prima zi lucrătoare care urmează celei în care au fost întocmite, în copie, poliției rutiere competente, care asigură implementarea mențiunilor în aplicația informatică.

    (2) Procesele-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor, încheiate de polițiștii de frontieră, prin care au fost aplicate sancțiuni contravenționale complementare la regimul circulației pe drumurile publice, se transmit cel mai târziu în prima zi lucrătoare care urmează celei în care au fost întocmite, în copie, poliției rutiere competente, care asigură implementarea mențiunilor în aplicația informatică.

    (3) Odată cu operaționalizarea activităților prevăzute la art. 43 alin. (1) din Legea poliției locale nr. 155/2010, republicată, introducerea în baza de date a punctelor de penalizare aplicate ca urmare a constatării unor abateri la regimul circulației rutiere de către Poliția Locală, se realizează de către compartimentele funcționale proprii cu atribuții în domeniul circulației rutiere.

    (4) Un exemplar al procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor se păstrează o perioadă de 5 ani, calculată de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a fost săvârșită fapta.

    ART. 4

    (1) Mențiunile privind permisele de conducere reținute și sancțiunile aplicate, implementate în aplicația informatică, se șterg automat în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a fost săvârșită fapta.

    (2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) mențiunile introduse în următoarele situații:

    a) ca urmare a constatării unor fapte ce constituie infracțiuni care au avut ca rezultat decesul sau vătămarea corporală a unei persoane, săvârșite din cauza nerespectării regulilor de circulație;

    b) ca urmare a constatării unor fapte ce constituie infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice;

    c) ca urmare a existenței unei hotărâri judecătorești definitive care prevede interzicerea exercitării dreptului de a conduce vehicule;

    d) când permisul de conducere a fost obținut cu încălcarea normelor legale, precum și atunci când a fost obținut în perioada în care titularul permisului de conducere era cercetat sau judecat în cadrul unui proces penal pentru săvârșirea unei infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice.

    (3) În situațiile prevăzute la alin. (2), mențiunile privind permisele de conducere reținute și sancțiunile aplicate se șterg automat din aplicația informatică în termen de:

    a) 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care titularul unui permis de conducere anulat în condițiile ordonanței de urgență a obținut un nou permis de conducere;

    b) 15 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a fost săvârșită fapta, în situația în care titularul unui permis de conducere anulat în condițiile ordonanței de urgență nu a obținut un nou permis de conducere.

    ART. 5

    (1) Mențiunile privind permisele de conducere reținute și sancțiunile aplicate, introduse în aplicația informatică în baza proceselor-verbale de constatare a contravențiilor care ulterior au fost anulate în condițiile legii, se șterg din aplicația informatică în termen de 30 de zile de la data la care poliția rutieră competentă a luat cunoștință de hotărârea definitivă prin care a fost admisă plângerea.

    (2) În cazul suspendării exercitării dreptului de a conduce, pentru fapta urmărită ca infracțiune contra siguranței circulației pe drumurile publice, precum și în cazul accidentului de circulație din care a rezultat decesul sau vătămarea corporală a unei persoane, atunci când instanța de judecată sau procurorul, după caz, a dispus clasarea, renunțarea la urmărirea penală, renunțarea la aplicarea pedepsei sau amânarea aplicării pedepsei, mențiunile privind suspendarea exercitării dreptului de a conduce se șterg automat din aplicația informatică, în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care au fost dispuse soluțiile în cauză.

    (3) În situația în care, pentru faptele prevăzute la alin. (2), ordonanța de urgență, nu prevede suspendarea exercitării dreptului de a conduce, datele referitoare la aceste fapte se șterg din aplicația informatică în termen de 5 zile de la data la care poliția rutieră competentă a luat cunoștință de încetarea cauzelor care au determinat introducerea acestor date.

    ART. 6

    Permisul de conducere care a fost reținut ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice sau a producerii unui accident de circulație în urma căruia a rezultat decesul sau vătămarea corporală a uneia sau mai multor persoane se păstrează la sediul poliției rutiere pe a cărei rază a fost săvârșită fapta până la restituirea sau anularea documentului în cauză ori suspendarea exercitării dreptului de a conduce, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

    ART. 7

    Istoricul sancțiunilor la regimul circulației pe drumurile publice aplicate titularului permisului de conducere se comunică la cererea acestuia, pentru perioada solicitată, de către poliția rutieră pe raza căreia titularul permisului de conducere își are domiciliul sau reședința, potrivit evidenței din aplicația informatică, în termen de 15 zile de la data înregistrării cererii.

    ART. 8

    (1) Cu ocazia înregistrării datelor cu caracter personal în aplicația informatică sau dezvăluirii acestora către terți sau către persoana vizată, se verifică ca datele să fie exacte, actuale și complete prin raportare la scopul pentru care sunt colectate și pentru care sunt ulterior prelucrate.

    (2) Structurile care introduc mențiuni privind permisele de conducere reținute și sancțiunile aplicate în aplicația informatică efectuează verificări anuale, cel târziu până la data de 30 ianuarie pentru anul anterior, prin sondaj, rezultatele fiind consemnate într-un raport întocmit în acest sens.

    ART. 9

    Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                               Viceprim-ministru,

                         ministrul afacerilor interne,

                                 Gabriel Oprea

    București, 15 septembrie 2014.

    Nr. 141.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți legislative, abonează-te gratuit la Newsletter trimițând site-ul / domeniul de care ești interesat(ă) și adresa ta de e-mail la office@la-romania.ro.

 


laAnunt.ro |eMedic.ro     |     LaMedic.ro     |     laExecutareSilita.ro     |     laHotel.ro     |     laZiar.ro     |     la-Facultate.ro     |     la-Firma.ro     |     la-Mall.ro     |     la-Masa.ro     |     la-Televizor.ro     |     Spune-ti parerea.ro

la-AlbaIulia.ro     |     la-Alexandria.ro     |     la-Arad.ro     |     la-Bacau.ro     |     la-BaiaMare.ro     |     la-Balti.ro     |     la-Barlad.ro | la-Bistrita.ro     |     la-Botosani.ro     |     la-Braila.ro     |     la-Brasov.ro     |     la-Bucuresti.ro     |     la-Buzau.ro     |     la-Calarasi.ro     |     la-Chisinau.ro     |     la-ClujNapoca.ro     |     la-Constanta.ro     |     la-Craiova.ro     |     la-Deva.ro     |     la-DrobetaTurnuSeverin.ro     |     la-Focsani.ro     |     la-Galati.ro     |     la-Giurgiu.ro     |     la-Hunedoara.ro|la-Iasi.ro     |     la-Medias.ro |la-MiercureaCiuc.ro     |     la-Onesti.ro | la-Oradea.ro     |     la-PiatraNeamt.ro     |     la-Pitesti.ro     |     la-Ploiesti.ro     |     la-RamnicuSarat.ro|la-RamnicuValcea.ro     |     la-Resita.ro     |     la-Roman.ro | la-SatuMare.ro     |     la-SfantuGheorghe.ro     |     la-Sibiu.ro     |     la-Slatina.ro     |     la-Slobozia.ro     |     la-Suceava.ro     |     la-Targoviste.ro     |     la-TarguJiu.ro     |     la-TarguMures.ro     |     la-Timisoara.ro     |     la-Tulcea.ro     |     la-Turda.ro | la-Vaslui.ro     |     la-Zalau.ro

eSante.ro     |     Journaux.ro     |     laTele.ro     |     Magasins.ro     |     Medecin.ro     |     Universites.ro

©2014