la-Romania.ro     


Fondat 2011     |                     Site dedicat informarii romanilor.                   |     


Acasa  |  Social  |  Politic  |  Economic  |  Legislatie  Sanatate  |  Medicina  |  Sport  |  Divertisment  |  Anunturi  |  Utile  |  Forum  |  Mall  |  Contact

Legea Nr.170 din 16.12.2014 privind administrarea creanțelor bugetare reprezentând comisionul datorat de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă

Monitorul Oficial nr. 925 din 18 decembrie 2014

 

ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articolul 1

(1) Creanțele bugetare reprezentând comisionul datorat până la data de 31 decembrie 2010 de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă pentru păstrarea și completarea carnetelor de muncă, respectiv pentru certificarea legalității înregistrărilor efectuate în baza prevederilor Legii nr. 130/1999 privind unele măsuri de protecție a persoanelor încadrate în muncă, republicată, precum și obligațiile accesorii aferente, stabilite prin titluri de creanță și neachitate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, se fac venit la bugetul de stat și au regim de creanță bugetară.

(2) Procedurile de administrare a creanțelor bugetare prevăzute la alin. (1) vor fi continuate de către Agenția Națională de Administrare Fiscală și unitățile sale subordonate, care se subrogă în drepturile și obligațiile inspectoratelor teritoriale de muncă. Administrarea creanțelor prevăzute la alin. (1) se îndeplinește potrivit prevederilor

Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Sumele reprezentând comisionul prevăzut la alin. (1), inclusiv dobânzile, penalitățile de întârziere sau majorările de întârziere pentru care dreptul de a cere executarea silită s-a prescris până la data preluării în administrare a acestora de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, rămân în responsabilitatea inspectoratelor teritoriale de muncă.

(4) Pentru creanțele bugetare prevăzute la alin. (1), inspectoratele teritoriale de muncă vor preda organelor fiscale ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, competente în administrarea contribuabililor, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, următoarele:

a)înscrisurile, în original, în care sunt individualizate creanțele datorate și neachitate până la data intrării în vigoare a prevederilor prezentei legi și care reprezintă titluri executorii, neatacate în termenul legal sau dispozitivul hotărârii judecătorești irevocabile prin care s-a soluționat contestația formulată împotriva acestora;

b)dosarele aflate pe rolul instanțelor de judecată pentru litigiile având ca obiect contestațiile la executarea silită sau contestațiile împotriva actelor prin care se dispun și se duc la îndeplinire măsurile asigurătorii, precum și în cazul litigiilor care privesc procedurile de insolvență, aferente creanțelor;

c)situația soldurilor creanțelor prevăzute la alin. (1);

d)situația sumelor plătite în plus față de obligația de plată;

e)orice alte informații/documente disponibile, necesare urmăririi și verificării sumelor datorate.

(5) Procedura de predare-primire a documentelor și a informațiilor prevăzute la alin. (4) va fi aprobată prin ordin comun al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(6) Începând cu data intrării în vigoare a prevederilor prezentei legi, comisioanele prevăzute la alin. (1), inclusiv obligațiile accesorii aferente acestora, se achită la unitățile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale în raza cărora sunt luați în administrare contribuabilii, într-un cont distinct de venituri al bugetului de stat, codificat cu codul de identificare fiscală a contribuabililor.

Articolul 2

Pentru litigiile având ca obiect contestațiile la executarea silită/procedurile de insolvență, Agenția Națională de Administrare Fiscală și unitățile sale subordonate se subrogă în toate drepturile și obligațiile procesuale ale Inspecției Muncii și inspectoratelor teritoriale de muncă, după caz, și dobândesc calitatea procesuală a acestora, la împlinirea termenului prevăzut la art. 1 alin. (4), în toate procesele și cererile aflate pe rolul instanțelor judecătorești, indiferent de faza de judecată.

Articolul 3

Prezenta lege intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția prevederilor art. 1 alin. (2), care intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării.

Articolul 4

(1) La data intrării în vigoare a prevederilor

art. 1 alin. (2), se abrogă art. I și IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 17/2011 privind administrarea creanțelor bugetare reprezentând comisionul datorat, până la data de 31 decembrie 2010, de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sistemului asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 din 28 februarie 2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 41/2012.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă

Legea nr. 403/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 130/1999 privind unele măsuri de protecție a persoanelor încadrate în muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 9 ianuarie 2006.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor

art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA

PREȘEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți legislative, abonează-te gratuit la Newsletter trimițând site-ul / domeniul de care ești interesat(ă) și adresa ta de e-mail la office@la-romania.ro.

 


laAnunt.ro |eMedic.ro     |     LaMedic.ro     |     laExecutareSilita.ro     |     laHotel.ro     |     laZiar.ro     |     la-Facultate.ro     |     la-Firma.ro     |     la-Mall.ro     |     la-Masa.ro     |     la-Televizor.ro     |     Spune-ti parerea.ro

la-AlbaIulia.ro     |     la-Alexandria.ro     |     la-Arad.ro     |     la-Bacau.ro     |     la-BaiaMare.ro     |     la-Balti.ro     |     la-Barlad.ro | la-Bistrita.ro     |     la-Botosani.ro     |     la-Braila.ro     |     la-Brasov.ro     |     la-Bucuresti.ro     |     la-Buzau.ro     |     la-Calarasi.ro     |     la-Chisinau.ro     |     la-ClujNapoca.ro     |     la-Constanta.ro     |     la-Craiova.ro     |     la-Deva.ro     |     la-DrobetaTurnuSeverin.ro     |     la-Focsani.ro     |     la-Galati.ro     |     la-Giurgiu.ro     |     la-Hunedoara.ro|la-Iasi.ro     |     la-Medias.ro |la-MiercureaCiuc.ro     |     la-Onesti.ro | la-Oradea.ro     |     la-PiatraNeamt.ro     |     la-Pitesti.ro     |     la-Ploiesti.ro     |     la-RamnicuSarat.ro|la-RamnicuValcea.ro     |     la-Resita.ro     |     la-Roman.ro | la-SatuMare.ro     |     la-SfantuGheorghe.ro     |     la-Sibiu.ro     |     la-Slatina.ro     |     la-Slobozia.ro     |     la-Suceava.ro     |     la-Targoviste.ro     |     la-TarguJiu.ro     |     la-TarguMures.ro     |     la-Timisoara.ro     |     la-Tulcea.ro     |     la-Turda.ro | la-Vaslui.ro     |     la-Zalau.ro

eSante.ro     |     Journaux.ro     |     laTele.ro     |     Magasins.ro     |     Medecin.ro     |     Universites.ro

©2015