la-Romania.ro     


Fondat 2011     |                     Site dedicat informarii romanilor.                   |     


Acasa  |  Social  |  Politic  |  Economic  |  Legislatie  Sanatate  |  Medicina  |  Sport  |  Divertisment  |  Anunturi  |  Utile  |  Forum  |  Mall  |  Contact

Legislație

 

LEGE C A D R U privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Ordonanța de urgență nr. 20/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative

În vigoare de la 09.06.2016. Având în vedere că, în prezent, salarizarea personalului bugetar este reglementată prin Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

Legea Nr.53 din 24.03.2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Legea 37/2015 privind clasificarea fermelor si exploatatiilor agricole

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. 

Legea Nr.33 din 09.03.2015 pentru modificarea Legii nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii și armonizarea reglementărilor cu legislația europeană privind protecția consumatorilor, precum și pentru completarea art. 32 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producției, circulației și comercializării alimentelor

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Ordinul Nr.588 din 27.02.2015 privind regimul de depunere a cererilor de plată/cererilor de rambursare de către beneficiarii POSDRU, pentru accelerarea absorbției de fonduri, în vederea evitării dezangajării automate a fondurilor alocate României

Ministrul fondurilor europene emite prezentul ordin

Ordinul Nr.218 din 27.02.2015 pentru aprobarea procedurii de sigilare a unității operatorului economic pe perioada de suspendare a activității, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

Ministrul finanțelor publice emite următorul ordin

Ordinul Nr.3179 din 05.02.2015 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație

Ministrul educației și cercetării științifice emite prezentul ordin.

Hotărârea Nr.75 din 04.02.2015 privind reglementarea prestării de către copii de activități remunerate în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar și de modeling

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Ordonanța Nr.10 din 28.01.2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Legea Nr.12 din 20.01.2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

OUG Nr.91 din 23.12.2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Legea Nr.178 din 16.12.2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

OUG Nr.83 din 12.12.2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Legea Nr.170 din 16.12.2014 privind administrarea creanțelor bugetare reprezentând comisionul datorat de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Legea Nr.167 din 16.12.2014 privind exercitarea profesiei de bonă

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Legea 138/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative conexe. Lege nr. 138/2014

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

ORD DE URGENȚĂ 63 / 2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul agriculturii

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

ORD DE URGENȚĂ 58 / 2014 privind stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea unor acte normative

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

LEGE 126 / 2014 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, precum și pentru stabilirea unor măsuri în vederea recuperării debitelor înregistrate cu titlu de indemnizație pentru creșterea copilului

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

LEGE 125 / 2014 privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

LEGE 124 / 2014 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Hotărâre 799 / 2014 privind implementarea Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Lege 123 / 2014 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

ORDIN 141 / 2014 privind evidența permiselor de conducere reținute și a sancțiunilor aplicate conducătorilor de autovehicule sau tramvaie

Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:

ORDIN nr. 4.542 din 8 septembrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea și funcționarea învățământului terțiar nonuniversitar, organizat la nivelul colegiilor din cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate, în anul școlar 2014-2015

Ministrul educației naționale și ministrul delegat pentru învățământul superior, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică emit prezentul ordin.

LEGE nr. 101 din 25 aprilie 2006 (*republicată*) serviciului de salubrizare a localităților *)

*) Republicată în temeiul art. V din Legea nr. 99/2014 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 8 iulie 2014, dându-se textelor o nouă numerotare.

ORDIN nr. 4.432 din 29 august 2014 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal și profesional de stat pentru anul școlar 2015-2016

Ministrul educației naționale emite prezentul ordin.

ORDIN nr. 4.431 din 29 august 2014 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2014-2015

Ministrul educației naționale emite prezentul ordin.

ORDIN nr. 4.430 din 29 august 2014 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național - 2015

Ministrul educației naționale emite prezentul ordin.

ORDIN nr. 1.154 din 1 septembrie 2014 privind Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între Agenția Națională de Administrare Fiscală și persoanele fizice

Ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

 

ORDONANȚĂ nr. 22 din 26 august 2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

ORDONANȚĂ nr. 21 din 26 august 2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

ORDIN nr. 782 din 20 august 2014 privind modificarea Ordinului ministrului delegat pentru întreprinderi mici și mijlocii, mediul de afaceri și turism nr. 473/2014 privind aprobarea procedurilor de implementare a Programului de dezvoltare și modernizare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață, a Programului pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale în rândul tinerilor și facilitarea accesului la finanțare - START, a Programului național multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii, a Programului național multianual pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului și a Programului național multianual de înființare și dezvoltare de incubatoare tehnologice și de afaceri

Ministrul delegat pentru întreprinderi mici și mijlocii, mediul de afaceri și turism emite următorul ordin:

ORDONANȚĂ nr. 12 din 31 iulie 2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale și a altor acte în domeniul protecției concurenței

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

HOTĂRÂRE nr. 607 din 23 iulie 2014 privind aprobarea conținutului și formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenților ciclului I - studii universitare de licență

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ORDIN nr. 110 din 14 iulie 2014 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obținerea permisului de conducere

Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:

ORDIN nr. 3.838 din 11 iulie 2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative din sistemul național de învățământ

Ministrul educației naționale și ministrul delegat pentru învățământ superior, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică emit prezentul ordin.

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 49 din 26 iunie 2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educației, cercetării științifice și pentru modificarea unor acte normative

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

LEGE nr. 97 din 4 iulie 2014 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

HOTĂRÂRE nr. 75 din 24 iunie 2014 pentru aprobarea Normei "Finanțarea cu dobândă subvenționată (NI-FIN-06-IX/0)"

Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări, întrunit în ședința din ziua de 24 iunie 2014, hotărăște:

HOTĂRÂRE nr. 73 din 24 iunie 2014 pentru aprobarea Normei privind compensarea parțială a dobânzii (NI-CST-15-IV/0)

Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări, întrunit în ședința din ziua de 24 iunie 2014, hotărăște:

Pagina următoare

 


laAnunt.ro |eMedic.ro     |     LaMedic.ro     |     laExecutareSilita.ro     |     laHotel.ro     |     laZiar.ro     |     la-Facultate.ro     |     la-Firma.ro     |     la-Mall.ro     |     la-Masa.ro     |     la-Televizor.ro     |     Spune-ti parerea.ro

la-AlbaIulia.ro     |     la-Alexandria.ro     |     la-Arad.ro     |     la-Bacau.ro     |     la-BaiaMare.ro     |     la-Balti.ro     |     la-Barlad.ro|la-Bistrita.ro     |     la-Botosani.ro     |     la-Braila.ro     |     la-Brasov.ro     |     la-Bucuresti.ro     |     la-Buzau.ro     |     la-Calarasi.ro     |     la-Chisinau.ro     |     la-ClujNapoca.ro     |     la-Constanta.ro     |     la-Craiova.ro     |     la-Deva.ro     |     la-DrobetaTurnuSeverin.ro     |     la-Focsani.ro     |     la-Galati.ro     |     la-Giurgiu.ro     |     la-Hunedoara.ro|la-Iasi.ro     |     la-Medias.ro |la-MiercureaCiuc.ro     |     la-Onesti.ro  | la-Oradea.ro     |     la-PiatraNeamt.ro     |     la-Pitesti.ro     |     la-Ploiesti.ro     |     la-RamnicuSarat.ro|la-RamnicuValcea.ro     |     la-Resita.ro     |     la-Roman.ro | la-SatuMare.ro     |     la-SfantuGheorghe.ro     |     la-Sibiu.ro     |     la-Slatina.ro     |     la-Slobozia.ro     |     la-Suceava.ro     |     la-Targoviste.ro     |     la-TarguJiu.ro     |     la-TarguMures.ro     |     la-Timisoara.ro     |     la-Tulcea.ro     |     la-Turda.ro | la-Vaslui.ro     |     la-Zalau.ro

eSante.ro     |     Journaux.ro     |     laTele.ro     |     Magasins.ro     |     Medecin.ro     |     Universites.ro

©2017